Tjänster

Kommunikation är ett hantverk. Väl utförd är den en av få fasta punkter i en värld som befinner sig i en ständig centrifug av globalisering, digitalisering, algoritmstyrning, filterbubblor och mediebrus.

Vi är duktiga hantverkare, och vi omsätter vårt hantverk i PR. Det kan resultera i en omfattande budskapsplattform, en ambitiös PR-plan, en strategi för sociala medier eller ett enkelt men effektivt pressmeddelande.

PR-kompetens är förmågan att destillera och paketera ett innehåll så att det når fram, engagerar och övertygar – kort sagt: åstadkommer förändring. Det kan gälla en lansering, en verksamhetskris eller en omställning av en hel organisation.

Corporate Communication

Förändringskommunikation / Intern- och chefskommunikation / Opinionsdriven public affairs / Kriskommunikation och issues management / Kommunikationsstrategi och kommunikationsplanering / Varumärkesutveckling / Riskinventering / Filmproduktion / Art direction och design

Medierelationer

Målgrupps-, intressent- och omvärldsanalys / Kreativ konceptutveckling / Kampanjutveckling / Talesmannapositionering / Budskaps- och medieträning / Skribentarbete och produktionstjänster / Presskontakt

Digital PR och Content Marketing

Kanal- och innehållsstrategi för sociala medier / Krisbevakning i sociala medier / Medieköp, sponsorskap och influencer relations / Skribentarbete / Filmproduktion / Community Management / Art direction och design / Utbildning / Redaktörskap

Bemanning

Vi hjälper löpande våra uppdragsgivare att bemanna sina organisationer, vare sig det är ett tillfälligt kapacitetsbehov eller ett ett mer traditionellt rekryteringsstöd. Vi har bland annat hyrt ut marknadschefer, sociala medieredaktörer och presskontakter.