Om oss

Lennox PR stöttar företagsledningar med strategi och implementation för att nå mätbara resultat bland interna och externa målgrupper. Vi hjälper kommunikationsavdelningar, marknadsavdelningar, säljavdelningar och inte sällan HR-avdelningar med att utveckla emotionellt drivna, kreativa kampanjer. Vi jobbar gärna integrerat och kan ta rollen som samordnare av kontakten med andra leverantörer. Vi kan organisera och bemanna er kommunikations- eller marknadsavdelning.

Vi har särskild kompetens inom media, telekom, offentlig förvaltning och börsnoterade företag.

VÄRDEGRUND

Vi styr oss själva efter två övergripande parametrar: lönsamhet och kultur. Lönsamhet ger lugn i magen och gör oss till bättre och mer pålitliga rådgivare. En öppen och generös kultur gynnar prestigelöst samarbete, kreativitet och problemlösning, vilket i sin tur är en förutsättning för lönsamhet. Mer konkret: vi prioriterar flödesoptimering över resursoptimering och arbetsleder utan intern tidrapportering.

Vi har jämn fördelning av män och kvinnor i både operativ ledning och styrelse. Våra medarbetare har kollektivavtal. Lennox PR är helägt av två av medarbetarna.

Rekrytering

  • Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Om du är intresserad av att arbeta med oss, skicka ansökan och CV till Robert Svensson.

    Vi tar emot praktikanter från relevanta utbildningar. Hör av dig!