#ochjagprotesterade med Jämlikhetsstiftelsen Make Equal


När Nordiska Motståndsrörelsen fick tillstånd att närvara och tala under Almedalsveckan satte Jämlikhetsstiftelsen Make Equal och vi på Lennox två avgörande mål:

1. En svensk lagstiftning i enlighet med Regeringsformen och FN-konventionen mot alla former av rasdiskriminering.
2. Att erbjuda alla svenska medier en ny genrebild för att illustrera nazisternas närvaro i Sveriges största demokratiska forum. Något annat än marscherande män.

Så föddes #ochjagprotesterade

Beskrivning

Sverige är ett av de länder som undertecknat den internationella konventionen mot alla former av rasdiskriminering. Därmed har vi förbundit oss att “förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.

Dessutom står följande i Regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar: ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

Sveriges avsaknad av lagstiftning enligt båda dessa är ett av skälen till att en uttalat nazistisk, våldsbejakande organisation fick tillstånd att delta i Almedalsveckan på samma villkor som intresseorganisationer och folkvalda. Som en direkt konsekvens valde många organisationer att inte delta, av befogad rädsla för egen säkerhet och av princip. Andra organisationer valde att lämna Almedalen i förtid, uttryckligen på grund av hotbilden.

De mål vi satte tillsammans med Jämlikhetsstiftelsen Make Equal var att driva på en lagstiftning i enlighet med FN-deklaration och Regeringsform, samt att erbjuda medierna en alternativ bild för att illustrera extremistisk närvaro i Almedalen (och därmed inte ge nazistiska symboler och representanter ytterligare synlighet och normalisering).

Vi tog avstamp i Martin Niemöllers dikt “först kom de…” som berör just ansvaret i det personliga ställningstagandet. En debattartikel om lagstiftning undertecknades av 73 organisationer och personer, inklusive Hédi Fried och Livia Fränkel, själva förintelseöverlevande. Vi skapade en visuell manifestation som tydligt knöt an till förintelsen i form av en hög med skor, för att minna om de många mördades kvarvarande ägodelar. För att återknyta till Niemöllers dikt valdes hashtaggen #ochjagprotesterade.

Debattartikeln publicerades måndagen den 3 juli. Tidigt samma morgon uppfördes skoinstallationen i Almedalen. Bilden publicerades bland annat av TT, Expressen, SvD och TV4  samt i sociala medier och redan vid lunchtid på måndagen hade den börjats använda i generella sammanhang som berörde NMR. Målet att etablera en genrebild var nått.

Tisdagen den 4 juli fick vi efter en crowdfunding tillstånd av både polisen och Region Gotland att placera konstverket på utvisad plats på Hamnplan.

På fredagsmorgonen den 7 juli vandaliserades installationen. NRM tog öppet på sig ansvaret i sina sociala kanaler. Bilderna på själva vandaliseringen, de omkringspridda skorna och den av skoavtryck märkta, söndersparkade skylten med Niemöllers dikt spreds snabbt i både traditionella och sociala medier. Även dessa bilder har nu också blivit genrebilder för generella diskussioner kring nazistiska rörelsers aktivitet i Sverige.

Resultatet än så länge är lokala skoinstallationer i närmare tio städer. 31,2 miljoner i räckvidd (potentiella kontakter, sociala och redaktionella medier), närmare 37 000 delningar på Facebook, mer än tusen tweets, 640 instagraminlägg, samt mer än 120 inslag i riks- och lokalmedia, tv och radio.

Initiativet uppmärksammades som Hetast i Almedalen, tog en tredjeplats i Årets Digitala Kommunikatör, utsågs av Makthavare.se till Årets Insats och Årets Modigaste. Tre profiler från Make Equal delar dessutom förstaplatsen på listan Coolast i Almedalen. 2017 års 22-juli-utmärkelse, det antirasistiska pris som instiftats av SSU till minne av dem som dog i attentatet på Utöya, gick till Make Equal och #ochjagprotesterade.

Under sommaren uppfördes #ochjagprotesterade-installationer i ytterligare ett tiotal svenska städer.

Målet om genrebilden uppnåddes. Målet om lagstiftning återstår.

 Resultat

– Mer än 120 införanden i svensk press, inklusive etermedia
– Fler än 700 instagraminlägg med #ochjagprotesterade
– Fler än 1000 tweets
– 37000 delningar på facebook
– Total räckvidd på 31,2 miljoner

“Demokratins svaghet är att vi värnar det fria ordet, och det är viktigt, samtidigt får vi se upp – det är så lätt att förväxla det fria ordet med propaganda. Gränsen är mycket skör, det är bara en tunn hinna som skiljer dem åt”Hédi Fried