Lennox <3 lärare

In Lennox PR by Elin Dahlback

Lärare förväntas ofta förbereda sina lektioner utanför ordinarie arbetstid. Det går, men det är inte rätt!