Hej Elin!

In Lennox PR by Elin Dahlback

På Bonnier har Elin Eriksson varit en av de drivande krafterna bakom konferensen Women in Tech. Nu tar hon steget över till byråvärlden och Lennox PR.