Lennox <3 lärare

Elin Dahlback Lennox PR

Lärare förväntas ofta förbereda sina lektioner utanför ordinarie arbetstid. Det går, men det är inte rätt!