Svar på #sistabriefen

In Lennox PR by Elin Dahlback

Lennox PR har mottagit #sistabriefen. Vi välkomnar initiativet och ställer oss bakom problemställningen.