Åsa Johansen ny VD för Lennox Public Relations

lennoxpr Lennox PR

Åsa Johansen blir ny VD för Lennox PR. Företagets grundare och nuvarande VD, Robert Svensson, fortsätter i verksamheten som konsult och arbetande styrelseledamot.