Vi är nominerade till 100-wattaren!

lennoxpr Lennox PR

Hurra! Lennox PR, Make Equal och #ochjagprotesterade har förärats en nominering till 100-wattaren i kategorin Ideellt.