De läser PR-handboken som fan läser bibeln

In Lennox PR by Lennox PR

Robert Svensson om medborgardialog och politisk kommunikation som kantrat.